EN
首页
关于我们
 • 公司简介
 • 公司管理
 • 获奖和荣誉
 • 办公地点
 • 专业人员
  服务领域
  业务组
 • 机械
 • 电一
 • 电二
 • 化学和生物技术
 • 日本一部
 • 日本二部
 • 德国
 • 法律
 • 商标
 • 专家顾问
 • 新闻和出版物
 • 行业动态
 • 公司新闻
 • 永新文章
 • 细则解读2024
 • 案例速递
 • 联系我们
  招聘
  办公地点
  北京
  上海
  香港
  硅谷
  东京
  慕尼黑

  北京办公室


  北京东城区北三环东路36号 北京环球贸易中心C座10层 100013

  上海办公室


  上海静安区威海路567号晶采世纪大厦15D室 200041

  香港办公室

  Units 1805-6, 18/F. Greenfield Tower, Concordia Plaza, No.1 Science Museum Road, Tsimshatsui East,Kowloon, Hong Kong

  硅谷办事处


  800 W El Camino Real Suite 180 Mountain View, CA 94040

  东京办事处


  2-4-1 IZUMI Bld. 9F, Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo, 105-0012, Japan

  慕尼黑办事处

  NTD Univation Intellectual Property Services GmbH Adams-Lehmann-Str. 18, 80797 München Germany

  DOWNLOAD MAP GUIDE

  View Larger Map at Google | Baidu

  View Larger Map at Google | Baidu

  View Larger Map at Google | Baidu

  View Larger Map at Google

  View Larger Map at Google

  View Larger Map at Google

  北京办公室

  北京东城区北三环东路36号 北京环球贸易中心C座10层 100013

  电话: +86-10-63611666

  传真: +86-10-66211845

  mailbox@chinantd.com
  ntd@china.com

  上海办公室

  上海静安区威海路567号晶采世纪大厦15D室 200041

  电话: +86-21-2213-9988

  传真: +86-21-5238-3380

  直线: +86-21-63865900

  cwen@chinantd.com

  香港办公室

  Units 1805-6, 18/F. Greenfield Tower, Concordia Plaza, No.1 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong

  电话: +852-27391818

  传真: +852-27220051

  ntd@chinantd.com.hk

  硅谷办事处

  800 W El Camino Real Suite 180 Mountain View, CA 94040

  电话: +650-943-2382

  传真: +650-898-1617

  lynnwang@chinantd.com;
  paloaltooffice@chinantd.com

  东京办事处

  2-4-1 IZUMI Bld. 9F, Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo, 105-0012, Japan

  电话: +81-3-6809-2024

  传真: +81-3-6809-2026

  慕尼黑办事处

  NTD Univation Intellectual Property Services GmbH Adams-Lehmann-Str. 18, 80797 München Germany

  电话: +49-89-95095909

  传真: +49-89-95095908

  levinzeng@chinantd.com